Pre každú klientku si vyhradzujeme dostatok času a samostatný priestor, preto je nutné sa na návštevu ateliéru objednať.

Adresa ateliéru v Bratislave:

po dohode